> Când nu puteți imprima corect > Hârtia se șifonează sau se ondulează > Hârtia se șifonează
54XL-0CK

Hârtia se șifonează

Este posibil ca hârtia să nu fie încărcată corect sau să nu fie de tipul adecvat. Verificați următoarele.

Hârtia este încărcată corect?

Dacă hârtia nu este încărcată sub limita de încărcare sau este încărcată oblic, se poate șifona.

Folosiți hârtie care este umedă?

Înlocuiți cu hârtie potrivită.

Această problemă apare la imprimarea pe hârtie simplă sau pe hârtie subțire?

Modificați setarea pentru <Corecţie încreţitură hârtie>. Setarea la <Pornit> poate rezolva problema.
NOTĂ
Dacă s-a setat la <Pornit>, este posibil ca imprimarea să fie ștearsă sau ca viteza de imprimare să fie mai mică.

Folosiți hârtia potrivită?

Verificați hârtia care poate fi folosită și înlocuiți-o cu hârtia necesară.