> Alte probleme > Se aud un zgomot ciudat la pornirea aparatului sau în timpul imprimării
54XL-0E5

Se aud un zgomot ciudat la pornirea aparatului sau în timpul imprimării

Este posibil să existe obiecte străine în interiorul aparatului sau ca hârtia să nu fie de tipul adecvat. Verificați următoarele.
NOTĂ
Deși poate apărea un zgomot puternic sau un zgomot brusc înainte, în timpul sau după imprimare, aceasta nu este o problemă și nici o defecțiune a aparatului.

Există resturi de hârtie sau de ambalaj de plastic sau alte corpuri străine în interiorul aparatului?

Verificați dacă există resturi de hârtie sau de ambalaj de plastic sau alte corpuri străine în interiorul aparatului.

Folosiți hârtia potrivită?

Verificați hârtia care poate fi folosită și înlocuiți-o cu hârtia necesară.

Hârtia este încărcată corect?

Verificați dacă hârtia este încărcată corect.

Cartușele de toner sunt instalate corect?

Reinstalați cartușele de toner.

Utilizați cartușe de toner Canon originale?

Trebuie utilizate numai cartușe de toner Canon originale ca înlocuitori.