> Când nu puteţi imprima corect > Rezultatele de imprimare nu sunt mulţumitoare > În zonele goale apar imagini secundare
54XL-051

În zonele goale apar imagini secundare

Este posibil ca hârtia utilizată să nu fie de tipul corect sau cartuşele au puţin toner. Verificaţi următoarele.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificaţi hârtia care poate fi folosită şi înlocuiţi-o cu hârtia necesară.

Imaginile duble apar în aceeaşi pagină?

Modificaţi setarea pentru <Mod umiditate mare>. Setarea la <Pornit> poate rezolva problema.
NOTĂ
Dacă s-a setat la <Pornit>, densitatea imprimării poate varia în funcţie de umiditatea ambientală.

Atunci când imprimaţi pe hârtie de format mare după ce aţi imprimat pe hârtie de format mic, apar imagini secundare?

Modificaţi setarea pentru <Reducere dublare imagini 1>. Setarea la <Pornit> poate rezolva problema.
NOTĂ
Dacă setaţi la <Pornit>, este posibil ca viteza de imprimare să fie mai mică.

Nivelul de toner disponibil în cartuş este insuficient?

Verificaţi nivelul de toner disponibil în cartuşe şi înlocuiţi cartuşele de toner după cum este necesar.
Indiferent de nivelul afişat pentru toner, este posibil ca acesta să fi ajuns la sfârşitul duratei de viaţă datorită condiţiilor de mediu ale aparatului şi a materialelor deteriorate din cartuş. Înlocuiţi cartuşul de toner.