> Când nu puteţi imprima corect > Rezultatele de imprimare nu sunt mulţumitoare > Apar dungi/imprimarea este neregulată
54XL-055

Apar dungi/imprimarea este neregulată

Este posibil ca hârtia utilizată să nu fie de tipul corect sau cartuşele au puţin toner. Verificaţi următoarele.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificaţi hârtia care poate fi folosită şi înlocuiţi-o cu hârtia necesară.

Geamul platanului este murdar?

Curăţaţi suprafaţa de scanare şi partea de sub alimentator.

Aţi curăţat unitatea de fixare?

Curăţaţi unitatea de fixare.

Aparatul este instalat într-un mediu în care temperatura se schimbă rapid şi drastic?

Când temperatura se schimbă rapid în mediul în care este instalat aparatul, apare condensul, care poate cauza decolorarea sau curgerea tonerului în imagini şi text. Dacă <Control condens> este setată la <Pornit>, condensul din aparat va fi eliminat. Eliminarea condensului poate fi efectuată automat datorită schimbării temperaturii.
IMPORTANT
După eliminarea condensului, este posibil ca imprimarea să nu se realizeze corespunzător şi să iasă hârtia goală.
Dacă setaţi la <Pornit>, trebuie să menţineţi aparatul pornit pentru a păstra efectul eliminării condensului.
Dacă setaţi ca <Pornit>, este dezactivată setarea pentru timpul de închidere automată.

Apar dâre orizontale negre pe marginea conducătoare a hârtiei?

Modificaţi setarea <Red. încreţituri (um.)/dungi>. Setarea la <Pornit> poate rezolva problema.
NOTĂ
Dacă s-a setat la <Pornit>, este posibil ca viteza de imprimare să fie mai mică.

Nivelul de toner disponibil în cartuş este insuficient?

Verificaţi nivelul de toner disponibil în cartuşe şi înlocuiţi cartuşele de toner după cum este necesar.
Indiferent de nivelul afişat pentru toner, este posibil ca acesta să fi ajuns la sfârşitul duratei de viaţă datorită condiţiilor de mediu ale aparatului şi a materialelor deteriorate din cartuş. Înlocuiţi cartuşul de toner.