> Când nu puteţi imprima corect > Hârtia se şifonează sau se ondulează > Hârtia se şifonează
54XL-05E

Hârtia se şifonează

Este posibil ca hârtia să nu fie încărcată corect sau să nu fie de tipul adecvat. Verificaţi următoarele.

Hârtia este încărcată corect?

Dacă hârtia nu este încărcată sub limita de încărcare sau este încărcată oblic, se poate şifona.

Folosiţi hârtie care este umedă?

Înlocuiţi cu hârtie potrivită.

Această problemă apare la imprimarea pe hârtie simplă sau pe hârtie subţire?

Modificaţi setarea pentru <Corecţie încreţitură hârtie>. Setarea la <Pornit> poate rezolva problema.
NOTĂ
Dacă s-a setat la <Pornit>, este posibil ca imprimarea să fie ştearsă sau ca viteza de imprimare să fie mai mică.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificaţi hârtia care poate fi folosită şi înlocuiţi-o cu hârtia necesară.