> Când nu puteţi imprima corect > Hârtia se şifonează sau se ondulează > Hârtia se ondulează
54XL-05F

Hârtia se ondulează

Este posibil ca hârtia să nu fie de tipul adecvat. Verificaţi următoarele.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificaţi hârtia care poate fi folosită şi înlocuiţi-o cu hârtia necesară. De asemenea, specificaţi corect formatul şi tipul de hârtie.
Modificaţi setarea pentru <Corecţie ondulaţie hârtie>. Setarea la <Pornit> poate rezolva problema.
NOTĂ
Dacă setaţi la <Pornit>, este posibil ca viteza de imprimare să fie mai mică.
Reîncărcaţi hârtia schimbând partea pe care să se imprime (partea din faţă/partea din spate).
IMPORTANT
În rare cazuri simptomul se poate înrăutăţi în funcţie de hârtie. Dacă se întâmplă astfel, modificaţi partea pe care să se imprime.

Folosiţi hârtie care este umedă?

Înlocuiţi cu hârtie potrivită.
Schimbaţi setarea <Tip hârtie> la o setare pentru hârtie mai subţire. De exemplu, dacă setarea curentă este <Simplă 1>, schimbaţi-o în <Subţire 1>.
Modificaţi setarea pentru <Corecţie ondulaţie hârtie>. Setarea la <Pornit> poate rezolva problema.
NOTĂ
Dacă setaţi la <Pornit>, este posibil ca viteza de imprimare să fie mai mică.