> Problemele persistă > Când o problemă nu poate fi rezolvată
54XL-06W

Când o problemă nu poate fi rezolvată

Contactaţi reprezentantul local Canon autorizat sau apelaţi la serviciul de asistenţă telefonică Canon.
IMPORTANT
Nu dezasamblaţi sau nu reparaţi aparatul singuri.
Dacă dezasamblaţi sau reparaţi singur aparatul, acesta nu va mai fi acoperit de garanţie.

Când contactaţi Canon

Când ne contactaţi, aveţi pregătite următoarele informaţii:
Denumirea produsului (MF543x / MF542x)
Distribuitorul de la care aţi achiziţionat aparatul
Detalii despre problemă (cum ar fi ce aţi făcut şi ce s-a întâmplat ca urmare a ceea ce aţi făcut)
Număr de serie (se găseşte pe eticheta de pe partea din spate a aparatului)
NOTĂ
Verificarea numărului de serie de pe panoul de operare
Selectaţi <Monitor stare>  <Informaţii dispozitiv>  <Număr de serie>.