> Probleme cu conexiunea LAN wireless > SSID-ul ruterului sau al punctului de acces wireless de utilizat nu apare în lista punctelor de acces
54XL-044

SSID-ul ruterului sau al punctului de acces wireless de utilizat nu apare în lista punctelor de acces

Este posibil ca SSID-ul ruterului sau al punctului de acces wireless să nu fie public sau să fie incorect. Verificaţi următoarele.

ID-ul SSID este corect?

Verificaţi dacă ID-ul SSID al ruterului sau al punctului de acces wireless pe care l-aţi notat este corect.

Aparatul este conectat corect la reţea?

Verificaţi conexiunea la reţea. Dacă problema persistă şi după ce aţi verificat corectitudinea conexiunii în reţea, verificaţi setările de securitate ale ruterului sau ale punctului de acces wireless. Dacă este necesar, reconfiguraţi setările. Când aparatul nu se poate conecta la reţeaua LAN wireless

Aţi verificat setările ruterului sau ale punctului de acces wireless?

Dacă aţi activat modul de mascare*1 sau ORICE mod de refuzare a conexiunii*2, este posibil ca ID-ul SSID să nu se afişeze. Configuraţi setările conexiunii LAN wireless prin introducere manuală.
*1O funcţie care dezactivează detectarea automată a ID-ului SSID al routerului sau punctului de acces wireless de la alte dispozitive.
*2O funcţie în care routerul sau punctul de acces wireless refuză conexiunea dacă ID-ul SSID de pe dispozitivul ce urmează a fi conectat este setat la „ANY” (ORICE) sau este gol.
Verificaţi că nu este setat un alt canal decât canalele de la 1 la 13. Dacă se utilizează mai multe rutere sau puncte de acces wireless, împiedicaţi interferenţele frecvenţelor radio setând canale suficient de îndepărtate precum „ruter A: Ch.1, ruter B: Ch.6, ruter C: Ch.11.”
NOTĂ
Pentru modul de verificare sau de configurare a setărilor pentru canale, consultaţi manualele de instrucţiuni ale ruterelor sau ale punctelor de acces wireless sau contactaţi producătorul acestora.