> Când nu puteți imprima corect > Rezultatele de imprimare nu sunt mulțumitoare > Documentele imprimate sunt estompate
54XL-0AC

Documentele imprimate sunt estompate

Este posibil ca hârtia utilizată să nu fie de tipul corect sau cartușele au puțin toner. Verificați următoarele.

Folosiți hârtia potrivită?

Verificați hârtia care poate fi folosită și înlocuiți-o cu hârtia necesară. De asemenea, specificați corect formatul și tipul de hârtie.

Aparatul este instalat într-un mediu în care temperatura se schimbă rapid și drastic?

Când temperatura se schimbă rapid în mediul în care este instalat aparatul, apare condensul, care poate cauza decolorarea sau curgerea tonerului în imagini și text. Dacă <Control condens> este setată la <Pornit>, condensul din aparat va fi eliminat. Eliminarea condensului poate fi efectuată automat datorită schimbării temperaturii.
IMPORTANT
După eliminarea condensului, este posibil ca imprimarea să nu se realizeze corespunzător și să iasă hârtia goală.
Dacă setați la <Pornit>, trebuie să mențineți aparatul pornit pentru a păstra efectul eliminării condensului.
Dacă setați ca <Pornit>, este dezactivată setarea pentru timpul de închidere automată.

Documentele imprimate sunt estompate atunci când imprimați pe plicuri?

Când imprimați pe plicuri cu suprafață dură, este posibil ca rezultatele să apară estompate. Setarea <Mod plic suprafaţă aspră> la <Pornit> poate rezolva problema. În orice caz, este posibil ca viteza de imprimare să scadă.
NOTĂ
<Mod plic suprafaţă aspră> funcționează doar atunci când setarea tipului de hârtie este <Plic 2>.
Dacă ați setat <Pornit>, va fi dezactivată setarea <Corecţie ondulaţie hârtie>.

Nivelul de toner disponibil în cartuș este insuficient?

Verificați nivelul de toner disponibil în cartușe și înlocuiți cartușele de toner după cum este necesar.
Indiferent de nivelul afișat pentru toner, este posibil ca acesta să fi ajuns la sfârșitul duratei de viață datorită condițiilor de mediu ale aparatului și a materialelor deteriorate din cartuș. Înlocuiți cartușul de toner.