> Eliminarea blocajelor de hârtie > Dacă se produc blocaje de hârtie în mod repetat
54XL-07U

Dacă se produc blocaje de hârtie în mod repetat

Este posibil să existe o problemă cu resturile de hârtie sau cu obiectele străine aflate în interiorul aparatului sau ca hârtia să nu fie încărcată corect. Verificați următoarele.

Există resturi de hârtie sau obiecte străine în interiorul aparatului?

Verificați dacă există resturi de hârtie sau obiecte străine în interiorul aparatului?

Hârtia este încărcată corect?

Aerisiți teancul de hârtie astfel încât hârtia să nu fie lipită.
Verificați dacă hârtia este încărcată corect.
Verificați dacă numărul de coli de hârtie încărcate este potrivit și dacă este folosită hârtia potrivită.

Blocarea hârtiei se produce în timpul imprimării pe verso a hârtiei care a fost deja imprimată (imprimare manuale pe ambele fețe)?

Îndreptați marginile ondulate ale hârtiei imprimate.
Bifați caseta de selecție [Print on the Other Side] din fila [Paper Source] a driverului de imprimantă. În funcție de setările driverului imprimantei, este posibil ca [Print on the Other Side] să nu se afișeze. Pentru informații despre cum să îl afișați, consultați manualele driverelor relevante de pe site-ul Web cu manuale online.
IMPORTANT
Pentru imprimarea pe verso a hârtiei puteți folosi doar hârtie imprimată cu ajutorul acestui aparat. Nu folosiți hârtie imprimată cu o imprimantă/aparat multifuncțional diferite de acest aparat.

Blocarea hârtiei se produce în cazul hârtiei încărcate în modulul de alimentare opțional?

Scoateți și apoi reatașați modulul de alimentare.