> Când nu puteți imprima corect > Rezultatele de imprimare nu sunt mulțumitoare > Apar pete albe
54XL-09U

Apar pete albe

Este posibil ca hârtia folosită să nu fie adecvată sau există o problemă cu mediul de operare. Verificați următoarele.

Folosiți hârtie care este umedă?

Înlocuiți cu hârtie potrivită.

Folosiți hârtia potrivită?

Verificați hârtia care poate fi folosită și înlocuiți-o cu hârtia necesară.

Aparatul este instalat într-un mediu în care temperatura se schimbă rapid și drastic?

Când temperatura se schimbă rapid în mediul în care este instalat aparatul, apare condensul, care poate cauza decolorarea sau curgerea tonerului în imagini și text. Dacă <Control condens> este setată la <Pornit>, condensul din aparat va fi eliminat. Eliminarea condensului poate fi efectuată automat datorită schimbării temperaturii.
IMPORTANT
După eliminarea condensului, este posibil ca imprimarea să nu se realizeze corespunzător și să iasă hârtia goală.
Dacă setați la <Pornit>, trebuie să mențineți aparatul pornit pentru a păstra efectul eliminării condensului.
Dacă setați ca <Pornit>, este dezactivată setarea pentru timpul de închidere automată.

Apar zone șterse pe muchia din față a hârtiei?

La imprimarea pe hârtie subțire, pot apărea zone șterse pe muchia din față a hârtiei. Setarea <Corectare gol> la <Pornit> poate rezolva problema.
NOTĂ
Dacă setați la <Pornit>, este posibil ca documentele imprimate să fie șterse.

Densitatea neregulată a imprimării apare într-un mod în care imprimarea arată ca un model de picături de apă?

Setarea <Reduc. model picături de apă> la <Pornit> poate rezolva problema.
NOTĂ
Dacă setați la <Pornit>, calitatea imprimării poate fi afectată.

Nivelul de toner disponibil în cartuș este insuficient?

Verificați nivelul de toner disponibil în cartușe și înlocuiți cartușele de toner după cum este necesar.
Indiferent de nivelul afișat pentru toner, este posibil ca acesta să fi ajuns la sfârșitul duratei de viață datorită condițiilor de mediu ale aparatului și a materialelor deteriorate din cartuș.