> Când nu puteți imprima corect > Hârtia se șifonează sau se ondulează > Hârtia se șifonează
54XL-0A0

Hârtia se șifonează

Este posibil ca hârtia să nu fie încărcată corect sau să nu fie de tipul adecvat. Verificați următoarele.

Hârtia este încărcată corect?

Dacă hârtia nu este încărcată sub limita de încărcare sau este încărcată oblic, se poate șifona.

Folosiți hârtie care este umedă?

Înlocuiți cu hârtie potrivită.

Această problemă apare la imprimarea pe plicuri sau pe hârtie subțire?

Modificați setarea <Corecţie încreţitură hârtie>. <Mod 1> este eficient pentru plicuri. <Mod 2> oferă o îmbunătățire puternică și este eficient pentru plicuri și hârtie subțire. Încercați mai întâi cu <Mod 1>.
NOTĂ
Când se specifică <Mod 1> sau <Mod 2>, este posibil ca imaginile imprimate să fie neclare.

Folosiți hârtia potrivită?

Verificați hârtia care poate fi folosită și înlocuiți-o cu hârtia necesară.