> Când nu puteţi imprima corect > Rezultatele de imprimare nu sunt mulţumitoare > Apar pete pe documentele imprimate
54XL-027

Apar pete pe documentele imprimate

Este posibil ca hârtia folosită să nu fie adecvată sau există o problemă cu mediul de operare. Verificaţi următoarele.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificaţi hârtia care poate fi folosită şi înlocuiţi-o cu hârtia necesară.

Petele apar atunci când utilizaţi aparatul într-un mediu cu umiditate scăzută?

Setaţi <Mod umiditate mică> la <Pornit>.
NOTĂ
Dacă setaţi la <Pornit>, densitatea de imprimare poate fi mai mică sau neregulată când aparatul este utilizat într-un mediu cu umiditate mare.

Aparatul este instalat într-un mediu în care temperatura se schimbă rapid şi drastic?

Când temperatura se schimbă rapid în mediul în care este instalat aparatul, apare condensul, care poate cauza decolorarea sau curgerea tonerului în imagini şi text. Dacă <Control condens> este setată la <Pornit>, condensul din aparat va fi eliminat. Eliminarea condensului poate fi efectuată automat datorită schimbării temperaturii.
IMPORTANT
După eliminarea condensului, este posibil ca imprimarea să nu se realizeze corespunzător şi să iasă hârtia goală.
Dacă setaţi la <Pornit>, trebuie să menţineţi aparatul pornit pentru a păstra efectul eliminării condensului.
Dacă setaţi ca <Pornit>, este dezactivată setarea pentru timpul de închidere automată.