> Când nu puteţi imprima corect > Rezultatele de imprimare nu sunt mulţumitoare > Apar semne de murdărie pe marginea documentelor imprimate
54XL-026

Apar semne de murdărie pe marginea documentelor imprimate

Este posibil ca hârtia folosită să nu fie adecvată sau există o problemă cu setările marginilor. Verificaţi următoarele.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificaţi hârtia care poate fi folosită şi înlocuiţi-o cu hârtia necesară. Setaţi corect formatul şi tipul de hârtie.

Imprimaţi informaţii fără margini?

Această problemă apare de obicei dacă nu este setată nici o margine în driverul imprimantei. Asiguraţi-vă că există margini setate în jurul documentului de imprimat.
Fila [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Apar pete la imprimarea continuă? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Acest fenomen poate surveni atunci când imprimaţi continuu lucrări care conţin multe imagini cu semitonuri*. Modificaţi setarea <Curăţare automată ansamblu fixare> sau <Curăţ. regular. ansamblu fix.>. Prin setarea <Curăţare automată ansamblu fixare> puteţi configura să se efectueze curăţarea automată a unităţii de fixare, pentru a preveni apariţia petelor. Dacă setaţi <Curăţ. regular. ansamblu fix.> la un nivel mai ridicat, frecvenţa curăţărilor regulate creşte.
*Semitonurile folosite pentru celule de tabele, grafice, fundaluri din materiale de prezentare, fotografii etc.
NOTĂ
De fiecare dacă când se efectuează curăţarea prin <Curăţare automată ansamblu fixare>, va ieşi o coală de hârtie.
Dacă aţi setat <Curăţ. regular. ansamblu fix.> la un nivel mai ridicat, viteza de imprimare va fi mai mică.
Dacă simptomele nu se îmbunătăţesc după setarea <Curăţ. regular. ansamblu fix.> sau dacă nu doriţi să setaţi <Curăţare automată ansamblu fixare>, efectuaţi <Curăţare ansamblu de fixare (Reducere pete partea din spate a hârtiei)>.
NOTĂ
Această operaţiune va fi mai eficientă dacă este efectuată la aproximativ o oră după finalizarea sesiunii anterioare de imprimare.