> Când nu puteţi imprima corect > Rezultatele de imprimare nu sunt mulţumitoare > O parte a paginii nu se imprimă
54XL-02C

O parte a paginii nu se imprimă

Este posibil să existe o problemă cu setările de margini sau hârtia nu este încărcată corect. Verificaţi următoarele.

Imprimaţi informaţii fără margini?

Această problemă apare de obicei dacă nu este setată nici o margine în driverul imprimantei. Asiguraţi-vă că există margini setate în jurul documentului de imprimat.
Fila [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Sunt aliniate ghidajele hârtiei cu marginea hârtiei?

Dacă ghidajele pentru hârtie sunt prea slabe sau prea strânse, este posibil ca o parte din document să nu se imprime.

Aparatul este instalat într-un mediu în care temperatura se schimbă rapid şi drastic?

Când temperatura se schimbă rapid în mediul în care este instalat aparatul, apare condensul, care poate cauza decolorarea sau curgerea tonerului în imagini şi text. Dacă <Control condens> este setată la <Pornit>, condensul din aparat va fi eliminat. Eliminarea condensului poate fi efectuată automat datorită schimbării temperaturii.
IMPORTANT
După eliminarea condensului, este posibil ca imprimarea să nu se realizeze corespunzător şi să iasă hârtia goală.
Dacă setaţi la <Pornit>, trebuie să menţineţi aparatul pornit pentru a păstra efectul eliminării condensului.
Dacă setaţi ca <Pornit>, este dezactivată setarea pentru timpul de închidere automată.