> Când nu puteţi imprima corect > Rezultatele de imprimare nu sunt mulţumitoare > Reversul hârtiei este pătat
54XL-02L

Reversul hârtiei este pătat

Este posibil ca hârtia utilizată să nu fie de tipul corect sau unitatea de fixare este murdară. Verificaţi următoarele.

Aţi încărcat hârtie mai mică decât dimensiunea datelor de imprimat?

Verificaţi pentru a vă asigura că formatul de hârtie corespunde dimensiunii datelor de imprimat.

Aţi curăţat unitatea de fixare?

Curăţaţi unitatea de fixare.

Apar pete la imprimarea continuă? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Acest fenomen poate surveni atunci când imprimaţi continuu lucrări care conţin multe imagini cu semitonuri*. Modificaţi setarea <Curăţare automată ansamblu fixare> sau <Curăţ. regular. ansamblu fix.>. Prin setarea <Curăţare automată ansamblu fixare> puteţi configura să se efectueze curăţarea automată a unităţii de fixare, pentru a preveni apariţia petelor. Dacă setaţi <Curăţ. regular. ansamblu fix.> la un nivel mai ridicat, frecvenţa curăţărilor regulate creşte.
*Semitonurile folosite pentru celule de tabele, grafice, fundaluri din materiale de prezentare, fotografii etc.
NOTĂ
De fiecare dacă când se efectuează curăţarea prin <Curăţare automată ansamblu fixare>, va ieşi o coală de hârtie.
Dacă aţi setat <Curăţ. regular. ansamblu fix.> la un nivel mai ridicat, viteza de imprimare va fi mai mică.
Dacă simptomele nu se îmbunătăţesc după setarea <Curăţ. regular. ansamblu fix.> sau dacă nu doriţi să setaţi <Curăţare automată ansamblu fixare>, efectuaţi <Curăţare ansamblu de fixare (Reducere pete partea din spate a hârtiei)>.
NOTĂ
Această operaţiune va fi mai eficientă dacă este efectuată la aproximativ o oră după finalizarea sesiunii anterioare de imprimare.