> Când nu puteţi imprima corect > Rezultatele de imprimare nu sunt mulţumitoare > Apar pete albe
54XL-02J

Apar pete albe

Este posibil ca hârtia folosită să nu fie adecvată sau există o problemă cu mediul de operare. Verificaţi următoarele.

Folosiţi hârtie care este umedă?

Înlocuiţi cu hârtie potrivită.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificaţi hârtia care poate fi folosită şi înlocuiţi-o cu hârtia necesară.

Aparatul este instalat într-un mediu în care temperatura se schimbă rapid şi drastic?

Când temperatura se schimbă rapid în mediul în care este instalat aparatul, apare condensul, care poate cauza decolorarea sau curgerea tonerului în imagini şi text. Dacă <Control condens> este setată la <Pornit>, condensul din aparat va fi eliminat. Eliminarea condensului poate fi efectuată automat datorită schimbării temperaturii.
IMPORTANT
După eliminarea condensului, este posibil ca imprimarea să nu se realizeze corespunzător şi să iasă hârtia goală.
Dacă setaţi la <Pornit>, trebuie să menţineţi aparatul pornit pentru a păstra efectul eliminării condensului.
Dacă setaţi ca <Pornit>, este dezactivată setarea pentru timpul de închidere automată.

La imprimarea faţă-verso, apar zone şterse pe muchia din faţă a hârtiei? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

La imprimarea faţă-verso pe hârtie subţire, pot apărea zone şterse pe partea din spate a hârtiei pe muchia din faţă. Setarea <Cor. gol partea-spate a hârt.> la <Pornit> poate rezolva problema.
NOTĂ
Dacă setaţi la <Pornit>, calitatea imprimării poate fi afectată.

Apar zone şterse pe muchia din faţă a hârtiei? (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

La imprimarea pe hârtie subţire, pot apărea zone şterse pe muchia din faţă a hârtiei. Setarea <Corectare gol> la <Pornit> poate rezolva problema.
NOTĂ
Dacă setaţi la <Pornit>, este posibil ca documentele imprimate să fie şterse.

Densitatea neregulată a imprimării apare într-un mod în care imprimarea arată ca un model de picături de apă?

Setarea <Reduc. model picături de apă> la <Pornit> poate rezolva problema.
NOTĂ
Dacă setaţi la <Pornit>, calitatea imprimării poate fi afectată.

Nivelul de toner disponibil în cartuş este insuficient?

Verificaţi nivelul de toner disponibil în cartuşe şi înlocuiţi cartuşele de toner după cum este necesar.
Indiferent de nivelul afişat pentru toner, este posibil ca acesta să fi ajuns la sfârşitul duratei de viaţă datorită condiţiilor de mediu ale aparatului şi a materialelor deteriorate din cartuş.