> Când nu puteţi imprima corect > Hârtia se şifonează sau se ondulează > Hârtia se ondulează
54XL-02U

Hârtia se ondulează

Este posibil ca hârtia să nu fie de tipul adecvat. Verificaţi următoarele.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificaţi hârtia care poate fi folosită şi înlocuiţi-o cu hârtia necesară. De asemenea, specificaţi corect formatul şi tipul de hârtie.
Modificaţi setarea <Corecţie ondulaţie hârtie>. Efectul de îmbunătăţire este mai puternic cu <Mod 2> decât cu <Mod 1>. Încercaţi mai întâi cu <Mod 1>.
NOTĂ
Setarea unui efect mai mare de îmbunătăţire poate duce la documente imprimate şterse sau la o viteză de imprimare mai mică.
Reîncărcaţi hârtia schimbând partea pe care să se imprime (partea din faţă/partea din spate).
IMPORTANT
În rare cazuri simptomul se poate înrăutăţi în funcţie de hârtie. Dacă se întâmplă acest lucru, schimbaţi partea pe care să se imprime înapoi la partea anterioară.

Folosiţi hârtie care este umedă?

Înlocuiţi cu hârtie potrivită.
Schimbaţi setarea <Tip hârtie> la o setare pentru hârtie mai subţire. De exemplu, dacă setarea curentă este <Simplă 1>, schimbaţi-o în <Subţire 1>.
Modificaţi setarea <Corecţie ondulaţie hârtie>. Efectul de îmbunătăţire este mai puternic cu <Mod 2> decât cu <Mod 1>. Încercaţi mai întâi cu <Mod 1>.
NOTĂ
Setarea unui efect mai mare de îmbunătăţire poate duce la documente imprimate şterse sau la o viteză de imprimare mai mică.

Utilizaţi aparatul într-un mediu cu umiditate ridicată? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Setarea <Reducere pete fixare toner 2> la <Mod 1> poate rezolva problema.
NOTĂ
Dacă setaţi la <Mod 1>, este posibil ca documentele imprimate să fie şterse.