> Mesaje şi coduri de eroare > Soluţiile pentru fiecare mesaj
54XL-004

Soluţiile pentru fiecare mesaj

Verificaţi următoarele pentru a descoperi posibilele cauze şi soluţii pentru fiecare mesaj.
Dacă nu puteţi trimite un fax sau memoria este plină sau întâmpinaţi probleme la operarea aparatului, apare un mesaj pe ecran.
Posibil să se utilizeze un cartuş contrafăcut sau non-Canon. Cantitatea din cartuş nu poate fi afişată corect.
A survenit o eroare în timpul verificării certificatului.
Copierea alb-negru este restricţionată. Este disponibilă numai copierea color.
Imprimarea alb-negru este restricţionată. Este disponibilă numai imprimarea color.
Certificatul de la serverul de autentificare este imposibil de analizat.
Imposibil de modificat tipul de destinaţie al destinaţiilor înregistrate într-un grup.
Imposibil de găsit punctul de acces.
Imposibil de imprimat. Poate e introdus un cartuş non-Canon sau contrafăcut.
Imposibil de imprimat datele RX.
Nu se poate primi faxul. Asiguraţi-vă că faxul a fost trimis corect de către expeditor.
Imposibil de recunoscut imaginea.
Imposibil de trimis, deoarece s-au specificat mai multe destinaţii.
Nu se pot specifica simultan destinaţii de grup sau mai multe destinaţii.
Imposibil de specificat destinaţii de grup când receptorul este în furcă.
Nu se pot utiliza aceste setări. Trimiterea către destinaţia specificată este restricţionată.
Eroare comunicare cartuş Posibil să se utilizeze un cartuş contrafăcut sau non-Canon.
Eroare comunicare cartuş. Imposibil de imprimat. Poate e introdus un cartuş non-Canon sau contrafăcut.
Modificaţi parola de autentificare.
Verificaţi setările de autentificare.
Copierea color este restricţionată. Este disponibilă numai copierea alb-negru.
Imprimarea color este restricţionată. Este disponibilă numai imprimarea alb-negru.
Copierea este restricţionată.
Conectare imposibilă.
Imposibil de conectat. Verificaţi setările PSK.
Conectare imposibilă. A fost atins numărul maxim de dispozitive care se pot conecta la punctul de acces.
Imposibil de conectat utilizând Conexiune simplă prin PC. Dispozitivul va reporni.
Imposibil de conectat folosind reţeaua fără fir. OPRIŢI şi PORNIŢI alimentarea electrică, apoi configuraţi din nou setările.
Imposibil de conectat folosind WPS. Aşteptaţi un moment, apoi configuraţi din nou setările.
Nu s-au putut detecta conexiuni de la dispozitivele fără fir.
Imposibil de efectuat curăţarea.
Imposibil de efectuat corecţia.
Nu s-a putut efectua autentificarea în sistem deschis. Verificaţi setările WEP.
Nu s-a putut efectua autentificarea cu cheie partajată. Verificaţi setările WEP.
Conexiune directă terminată.
Conexiune simplă prin PC terminată din cauza expirării Dispozitivul va reporni.
Durată de viaţă cart. terminată.
Faxarea este restricţionată.
Eroare autentificare Google Cloud Print
Eroare comunicare cu Google Cloud Print
Încărc. hârt.
Nivel scăzut cartuş
Memorie plină (tipărire securizată)
Memorie plină (Ignorare eroare)
Imprimarea de pe suportul de memorie este restricţionată.
Niciun răspuns de la destinaţie.
Niciun răspuns de la gazdă.
Hârtie blocată.
Nepotrivire format şi setări hârtie
Pregătiţi cartuşul.
Tipărirea este restricţionată.
Scanarea la distanţă este restricţionată.
Scanarea este restricţionată.
Setaţi informaţiile corecte de autentificare.
Setaţi informaţiile necesare pentru autentificare.
Specificarea şi înregistrarea destinaţiilor noi este restricţionată.
Certificatul de la serverul de autentificare a expirat.
Certificatul de la serverul de autentificare este incorect.
Computerul este restricţionat.
Numărul de fax are prea multe cifre.
Memoria este plină.
Memoria este plină. Introduceţi din nou setările de tip de original.
Memoria este plină. Scanarea se va revoca. Imprimaţi?
Numărul de caractere introduse este incorect sau sunt utilizate caractere nevalide.
Memoria USB este restricţionată.
Cheia WEP nu este setată corect. Verificaţi setările WEP.
Utilizaţi IU la distanţă pentru a seta informaţiile necesare pentru autentificare.