> Alte probleme > Se aud un zgomot ciudat la pornirea aparatului sau în timpul imprimării
54XL-06F

Se aud un zgomot ciudat la pornirea aparatului sau în timpul imprimării

Este posibil să existe obiecte străine în interiorul aparatului sau ca hârtia să nu fie de tipul adecvat. Verificaţi următoarele.
NOTĂ
Deşi poate apărea un zgomot puternic sau un zgomot brusc înainte, în timpul sau după imprimare, aceasta nu este o problemă şi nici o defecţiune a aparatului.

Există resturi de hârtie sau de ambalaj de plastic sau alte corpuri străine în interiorul aparatului?

Verificaţi dacă există resturi de hârtie sau de ambalaj de plastic sau alte corpuri străine în interiorul aparatului.

Folosiţi hârtia potrivită?

Verificaţi hârtia care poate fi folosită şi înlocuiţi-o cu hârtia necesară.

Hârtia este încărcată corect?

Verificaţi dacă hârtia este încărcată corect.

Cartuşele de toner sunt instalate corect?

Reinstalaţi cartuşele de toner.

Utilizaţi cartuşe de toner Canon originale?

Trebuie utilizate numai cartuşe de toner Canon originale ca înlocuitori.