> Probleme obişnuite > Aparatul nu funcţionează
54XL-001

Aparatul nu funcţionează

Este posibil să nu fie conectate corect cablul de alimentare sau celelalte cabluri sau aparatul este în modul repaus. Verificaţi următoarele.

Aparatul este pornit? Cablul de alimentare este conectat?

Dacă aparatul este pornit dar nu răspunde, opriţi-l, verificaţi dacă este conectat corect cablul de alimentare şi porniţi-l din nou.
Deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi de la aparat, apoi conectaţi-l din nou.
Deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi conectaţi-l la altă priză.
Verificaţi dacă trece curent prin cablul de alimentare. Înlocuiţi cablul de alimentare sau folosiţi un voltmetru pentru a verifica dacă este întrerupt cablul.

Aparatul tocmai a fost pornit?

Aşteptaţi câteva momente, până când aparatul porneşte.

Toate cablurile sunt conectate corect?

Verificaţi dacă aceste cabluri sunt conectate corect. Aveţi grijă să nu amestecaţi porturile cablurilor.
Port USB (pentru conexiunea dispozitivului USB)
Port USB (pentru conexiunea computerului)
Port LAN
Conector pentru linia telefonică

Este activat modul repaus?

Dacă aparatul nu este folosit pentru un anumit interval de timp, intră în modul repaus şi nu îl puteţi folosi. Pentru a ieşi din modul repaus, apăsaţi tasta marcată .