> Probleme la copiere/imprimare > Densitate redusă la copiere
54XL-01C

Densitate redusă la copiere

Este posibil ca geamul platanului sau alimentatorul să fie murdare sau setările de copiere să fie incorecte. Verificaţi următoarele.

Geamul platanului sau alimentatorul sunt murdare?

Curăţaţi geamul platanului sau alimentatorul.

Setările de copiere sunt corecte?

Dintre setările de copiere, verificaţi-le pe cele pentru reglarea calităţii şi a densităţii imaginii. Dacă este necesar, modificaţi setările.

Aţi modificat setările de copiere implicite?

Dacă aţi modificat setările implicite prin <Modificare setări implicite (Copiere)>, iniţializaţi setările la cele implicite din fabrică.