> Probleme la copiere/imprimare > Nu se poate imprima
54XL-016

Nu se poate imprima

Este posibil să existe o problemă cu datele de imprimare sau cu driverul imprimantei. Verificaţi următoarele.
O altă cauză posibilă ar putea fi conexiunea prin USB sau de reţea. Verificaţi corectitudinea conexiunii.

Hârtia este încărcată corect?

Verificaţi dacă hârtia este încărcată corect.

Puteţi imprima o pagină de test Windows?

Dacă puteţi imprima o pagină de test Windows, nu există o problemă la aparat sau la driverul de imprimantă. Verificaţi setările pentru imprimare ale aplicaţiei.

Numele de fişier al documentului de imprimat este prea lung?

Când trimiteţi o lucrare de la computer către aparat, aceasta este trimisă cu un nume compus din numele de fişier al documentului şi numele aplicaţiei prin care se imprimă. Un nume prea lung al lucrării va împiedica trimiterea corectă, deci asiguraţi-vă că numele de fişier nu este prea lung.

Folosiţi software de securizare sau ceva asemănător?

Asiguraţi-vă că imprimarea nu este restricţionată de un software de securizare sau de un alt software rezident.

Defecţiunea apare doar atunci când încercaţi să imprimaţi un anumit document sau doar dintr-o anumită aplicaţie?

Creaţi documentul respectiv de la început sau importaţi conţinutul documentului într-un fişier nou şi încercaţi să imprimaţi din nou.
Încercaţi să imprimaţi documentul dintr-o altă aplicaţie. Dacă reuşiţi, înseamnă că există o problemă cu aplicaţia iniţială. Contactaţi autorul aplicaţiei.

Să fie o problemă cu driverul imprimantei?

Reinstalaţi driverul de imprimantă.
Verificaţi dacă formatul hârtiei sau formatul de ieşire sunt setate corect.
Verificaţi dacă este activată comunicarea bidirecţională. Dacă este dezactivată, activaţi-o şi reporniţi computerul.

Există o lucrare neterminată?

Dacă imprimarea se întrerupe dintr-un motiv oarecare, lucrarea rămâne în aparat ca date în aşteptarea imprimării. În acest caz, este posibil ca aparatul să nu mai funcţioneze sau să nu mai răspundă chiar dacă primeşte noi instrucţiuni de imprimare. Ştergeţi lucrarea rămasă şi încercaţi să imprimaţi din nou.

Imprimaţi cu comanda lpr?

Pentru a imprima continuu date PDF folosind comanda lpr, imprimaţi lucrările una câte una, la intervale corespunzătoare cu setarea <Expirare>.

A apărut o eroare?

Pentru a stabili dacă s-a produs o eroare de imprimare, verificați Jurnalul de imprimare.

Puteţi imprima de la alte computere?

Dacă, de asemenea, nu reușiți să imprimați de pe alte computere, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.