> Probleme de fax/telefon > Comutarea automată între telefon şi fax este imposibilă
54XL-01S

Comutarea automată între telefon şi fax este imposibilă

Este posibil ca modul de primire sau setările de primire să fie incorecte sau spaţiul de memorie liber este prea mic. Verificaţi următoarele.

Aparatul a fost configurat să comute automat între telefon şi fax?

Verificaţi dacă modul de primire este setat la <Fax/Tel (Comutare auto)>, <Robot telefonic> sau la <Comutare reţea>.
Dacă este setat la <Robot telefonic>, verificaţi dacă aţi conectat un robot telefonic la aparat şi dacă acesta este pornit şi are un mesaj de răspuns audio înregistrat corespunzător.

Spaţiul de memorie liber este prea mic?

Imprimaţi, transmiteţi sau ştergeţi datele din memorie care nu mai sunt necesare.

Setarea pentru <Durată start sonerie> nu este prea mică?

Dacă setarea pentru <Durată start sonerie> este prea mică, este posibil ca recepţionarea faxului să nu poată fi detectată, făcând ca telefonul extern să sune. Setaţi <Durată start sonerie> la o valoare suficient de mare.

Starea liniei telefonice este precară?

Dacă starea liniei telefonice este precară, modificaţi setarea pentru <Viteză start RX>.

Aparatul expeditor acceptă un semnal de identificare a faxului (semnal CNG)?

Un apel primit de la un aparat incapabil să transmită un semnal de identificare a faxului nu va comuta acest aparat în modul Recepţionare fax. Primiţi faxul operând aparatul manual.