> Probleme de fax/telefon > Nu se pot primi faxuri
54XL-01K

Nu se pot primi faxuri

Este posibil ca modul de primire să fie incorect sau setările de primire să fie incorecte. Verificaţi următoarele.

Primiţi un fax automat?

Verificaţi dacă modul de primire este setat la <Fax/Tel (Comutare auto)>, <Auto>, <Robot telefonic> sau la <Comutare reţea>.
Dacă este setat la <Robot telefonic>, verificaţi dacă aţi conectat un robot telefonic la aparat şi dacă acesta este pornit şi are un mesaj de răspuns audio înregistrat corespunzător.
Este posibil ca spaţiul liber din memorie să scadă. Imprimaţi, transmiteţi sau ştergeţi datele din memorie care nu mai sunt necesare.

Primiţi un fax manual?

Verificaţi dacă modul de primire este setat la <Manual>.
Înainte de a ridica receptorul, selectaţi <Start primire> sau introduceţi numărul ID pentru recepţionare la distanţă. Dacă ridicaţi mai întâi receptorul, comunicaţia se va întrerupe.

Folosiţi o linie cu fibră optică pentru primirea faxului?

Aparatul este compatibil cu liniile analogice. Când folosiţi o linie cu fibră optică sau o linie de telefon IP, este posibil ca aparatul să nu funcţioneze corect în funcţie de mediul de conectare sau de dispozitivele conectate. În astfel de cazuri, contactaţi furnizorul liniei cu fibră optică sau a telefonului IP.

Primiţi faxuri de la un serviciu de informare prin fax?

Verificaţi setarea curentă pentru <Selectare tip linie> pentru a vă asigura că tipul liniei telefonice este setat la linie cu ton.
Dacă este setat la linie cu impulsuri, specificaţi destinaţia selectând butonul Ton din fila <Introd. dest.> şi introducând destinaţia. Dacă introduceţi destinaţia după ce aţi selectat butonul Ton, se vor transmite semnale cu ton chiar dacă se utilizează o linie cu impulsuri.
Efectuaţi operaţia de primire urmând indicaţiile vocale furnizate de serviciul de informare prin fax.