> Probleme de fax/telefon > Faxurile primite sunt neclare la ieşire
54XL-01L

Faxurile primite sunt neclare la ieşire

Este posibil ca zona de scanare a aparatului expeditor să fie murdară sau setările de primire ale acestui aparat să fie incorecte. Verificaţi următoarele.

Zona de scanare a aparatului expeditor este murdară?

Rugaţi-l pe expeditor să verifice dacă zona de scanare a aparatului său este murdară.

Pe pagina primită lipseşte o parte din conţinut?

Aliniaţi ghidajele pentru hârtie până la marginile hârtiei.
Asiguraţi-vă că imprimaţi pe hârtie cu dimensiuni corespunzătoare.
Setaţi <Utilizare reducere dimens. RX> la <Pornit>.