> Probleme de fax/telefon > Nu se pot trimite faxuri
54XL-01F

Nu se pot trimite faxuri

Este posibil ca o altă lucrare să fie în curs de trimitere sau de primire sau setările de trimitere a faxurilor să fie incorecte. Verificaţi următoarele.

Originalul este plasat corect?

Aşezaţi corect documentul original.

A apărut o eroare?

Imprimaţi şi verificaţi Raportul de gestionare a comunicaţiilor.

Linia telefonică este setată corect?

Verificaţi dacă linia telefonică este setată corect.

Transmiteţi un fax în străinătate?

Inseraţi pauze în numărul de fax.
Modificaţi setarea pentru <Viteză start TX>.

Informaţiile despre destinaţie sunt specificate corect?

Verificaţi dacă informaţiile despre destinaţie sunt specificate corect.

Nu cumva trimiteţi un alt document din memorie?

Aşteptaţi până se finalizează trimiterea.

Este ocupată linia externă pentru telefon?

Aşteptaţi până se eliberează linia.

Aţi verificat mediul de primire la destinaţie (aparatul de fax al destinatarului)?

Verificaţi dacă aparatul de fax al destinatarului este compatibil cu acest aparat (de exemplu, dacă acceptă G3).
Verificaţi dacă s-a încărcat hârtie în aparatul de fax al destinatarului.
Verificaţi dacă linia de fax a destinatarului este ocupată.
Când linia de fax a destinatarului este ocupată, „Rezultat” dintr-un Raportul cu rezultate TX fax afişează „Ocupat/Fără semnal”.

Folosiţi o linie cu fibră optică pentru trimiterea faxului?

Aparatul este compatibil cu liniile analogice. Când folosiţi o linie cu fibră optică sau o linie de telefon IP, este posibil ca aparatul să nu funcţioneze corect în funcţie de mediul de conectare sau de dispozitivele conectate. În astfel de cazuri, contactaţi furnizorul liniei cu fibră optică sau a telefonului IP.