> Probleme de fax/telefon > Faxurile trimise sunt neclare la ieşire
54XL-01J

Faxurile trimise sunt neclare la ieşire

Este posibil ca geamul platanului sau alimentatorul să fie murdare sau setările de trimitere să fie incorecte. Verificaţi următoarele.

Geamul platanului sau alimentatorul sunt murdare?

Curăţaţi geamul platanului sau alimentatorul. Dacă nu se îmbunătăţeşte rezultatul după curăţare, cauza poate fi aparatul destinatarului.

Setările de trimitere sunt corecte?

Din setările de trimitere, verificaţi-le pe cele pentru calitatea imaginii. Dacă este necesar, modificaţi setările.

Aţi modificat setările de trimitere implicite?

Dacă aţi modificat setările implicite prin <Modificare setări implicite (Fax)>, iniţializaţi setările la cele implicite din fabrică.