> Probleme de fax/telefon > Nu se pot trimite faxuri specificând destinaţia din istoricul trimiterilor
54XL-01H

Nu se pot trimite faxuri specificând destinaţia din istoricul trimiterilor

Afişarea istoricului nu este disponibilă atunci când nu există date în istoric sau când funcţia de istoric este restricţionată. Verificaţi următoarele.

Aţi oprit aparatul?

Oprirea aparatului generează ştergerea datelor din istoric.

Aţi setat <Restricţionare destinaţii noi> la <Pornit>?

Dacă aţi setat la <Pornit>, datele din istoric memorate înainte de setarea la <Pornit> se şterg.

Aţi setat <Restricţ. retrimitere din jurnal> la <Pornit>?

Dacă aţi setat la <Pornit>, nu se pot specifica destinaţii din istoric.