> Probleme cu reţeaua > Aparatul apelează o destinaţie nedorită (dacă este conectat la reţea un router dialup)
54XL-00J

Aparatul apelează o destinaţie nedorită (dacă este conectat la reţea un router dialup)

Este posibil ca setările routerului dialup sau ale serverului DNS să fie incorecte. Verificaţi următoarele.
Dacă un router dialup nu trebuie să treacă pachetele în bandă largă, setaţi routerul dialup astfel încât pachetele în bandă largă să nu treacă. Dacă routerul dialup trebuie să treacă pachetele în bandă largă, verificaţi dacă setările sunt corecte.
Dacă un server DNS este aflat într-o reţea externă, setaţi adresa IP la care să se conecteze, nu numele gazdei, chiar dacă vă conectaţi la dispozitive care sunt în reţeaua la care este conectat aparatul.
Dacă un server DNS este aflat în reţeaua la care este conectat aparatul şi informaţiile despre dispozitivele care sunt conectate la o reţea externă este înregistrată în serverul DNS, verificaţi dacă aceste setări sunt corecte.