> Probleme cu reţeaua > Nu vă puteţi conecta la reţea
54XL-00E

Nu vă puteţi conecta la reţea

Este posibil ca selecţia porturilor sau setarea adresei IP să fie incorecte. Verificaţi următoarele.
Consultaţi şi articolele de mai jos.

Sunt selectate porturile corecte?

Verificaţi setările portului.
Dacă nu există un port corespunzător, creaţi-l cu driverul de imprimantă.

Setarea adresei IP este corectă?

Efectuaţi o testare a conexiunii pentru a verifica dacă adresa IP este setată corect.
Într-un mediu DHCP, adresa IP se obţine automat. Verificaţi dacă adresa IP actuală este setată corect. Dacă adresa IP nu este setată corect, verificaţi dacă funcţia DHCP a routerului sau a punctului de acces este activată.
NOTĂ
Funcţile <DHCP> şi <IP Automat> sunt activate implicit din fabrică pentru ca aparatul să obţină automat o adresă IP.

Adresa de subreţea, parte a adresei IP a aparatului, corespunde cu cea a adresei IP a computerului?

Dacă adresele de subreţea nu corespund, modificaţi adresele IP ale aparatului şi ale computerului pentru a corespunde.

Comunicarea nu este limitată de firewallul de pe computer?

Dacă adresele IP sau o adresă MAC sunt introduse incorect, nu veţi putea accesa aparatul. În acest caz, trebuie să utilizaţi panoul de operare pentru a seta <Filtru adrese IPv4>, <Filtru adrese IPv6> sau <Filtru adrese MAC> la <Oprit>.

Dacă opriţi şi reporniţi aparatul, comunicaţia se dezactivează?

Când porniţi şi reporniţi aparatul, se poate întâmpla ca acestuia să i se asocieze o altă adresă IP decât cea folosită anterior. Dacă utilizaţi DHCP, contactaţi administratorul de reţea şi efectuaţi una dintre următoarele setări.
Setaţi <Actualizare dinamică DNS> pe <Pornit> la aparat.
Setaţi astfel încât să se asocieze întotdeauna aceeaşi adresă IP la fiecare pornire a aparatului.