> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Objavuje sa rozmazaný toner a škvrny
54Y7-05X

Objavuje sa rozmazaný toner a škvrny

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier, alebo je v tonerových kazetách nedostatok tonera. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.

Zobrazujú sa šmuhy a rozmazaný toner pri používaní zariadenia v prostredí s nízkou vlhkosťou?

Zmeňte nastavenie položky <Režim nízkej vlhkosti>. Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako <Režim 1>. Najprv vyskúšajte možnosť <Režim 1>.
POZNÁMKA
Ak je špecifikovaná položka <Režim nízkej vlhkosti>, hustota tlače môže byť nižšia alebo nerovnomerná, ak sa zariadenie používa v prostredí s vysokou vlhkosťou.

Je množstvo tonera v kazete s tonerom postačujúce?

Skontrolujte, koľko tonera zostáva kazetách s tonerom a podľa potreby vymeňte kazety s tonerom.
Bez ohľadu na zobrazenú úroveň tonera mohla tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej životnosti v dôsledku podmienok prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, a znehodnoteným materiálom v kazete. Vymeňte tonerovú kazetu.