> Odstraňovanie zaseknutého papiera > O zasekávaní papiera > Zaseknutý papier v podávači
54Y7-03S

Zaseknutý papier v podávači

Podľa nasledujúceho postupu originál odstráňte.
Ak sú v podávači vložené originály, najprv ich odstráňte. Potom postupujte podľa nižšie opísaného postupu. Zaseknutý papier sa nesnažte odstraňovať zo zariadenia nasilu. Ak nie je možné odstrániť zachytený papier ľahko, postupujte ďalším krokom.
1
Odstráňte zaseknutý originál z krytu podávača.
1
Otvorte kryt podávača.
2
Jemne vytiahnite originál.
3
Zdvihnite pôvodný zásobník a opatrne vytiahnite originál.
4
Zatvorte kryt podávača.
2
Odstráňte z dolnej strany podávača zaseknutý originál.
1
Otvorte podávač.
2
Jemne vytiahnite originál.
3
Opatrne zatvorte podávač.
3
Znova vložte originál.