> Problémy s bezdrôtovým pripojením LAN > Pripojenie je nestabilné (pomalé alebo nie je možné určiť)
54Y7-04F

Pripojenie je nestabilné (pomalé alebo nie je možné určiť)

Skontrolujte stav sieťového pripojenia alebo nastavenia bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu.

Je zariadenie správne pripojené k sieti?

Skontrolujte sieťové pripojenie. Ak sa zariadenie nedokáže pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN

Skontrolovali ste nastavenia bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu?

Zmeňte bezdrôtový smerovač alebo kanály prístupového bodu. Keď sa používa viacero bezdrôtových smerovačov alebo prístupových bodov, zabráňte rušeniu rádiovými frekvenciami nastavením vzdialených kanálov, ako je napríklad „smerovač A: Ch.1, smerovač B: Ch.6, smerovač C: Ch.11.“
POZNÁMKA
Informácie o kontrole alebo konfigurácii nastavení kanálov nájdete v návode na používanie bezdrôtových smerovačov alebo prístupových bodov alebo sa obráťte na výrobcu.
Ak môžete zmeniť výkon rádiového výstupu bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu, zvýšte výstupný výkon.