> Problémy s bezdrôtovým pripojením LAN > Súčasne sa nedá pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN aj ku káblovej sieti LAN
54Y7-08W

Súčasne sa nedá pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN aj ku káblovej sieti LAN

Bezdrôtové pripojenie LAN a káblové pripojenie LAN nemožno vytvoriť naraz.
Súčasne možno použiť nasledovné kombinácie: kábel USB a bezdrôtová sieť LAN alebo kábel USB a káblová sieť LAN.