> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Na dolnom okraji výtlačkov sú škvrny
54Y7-04Y

Na dolnom okraji výtlačkov sú škvrny

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier alebo sa vyskytol problém s nastavením okraja. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier. Správne nastavte aj formát a typ papiera.

Tlačíte údaje bez okrajov?

Tento symptóm sa vyskytne, ak je okraj v ovládači tlačiarne nastavený na nulovú hodnotu. Skontrolujte, či sú na dokumente, ktorý sa má vytlačiť, okraje.
Karta [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]