> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Druhá strana papiera je škvrnitá
54Y7-059

Druhá strana papiera je škvrnitá

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier, alebo je znečistená fixačná jednotka. Skontrolujte nasledujúce.

Vložili ste papier, ktorý je menší ako veľkosť tlačových údajov?

Vykonajte kontrolu, aby ste sa uistili, že sa veľkosť papiera zhoduje s veľkosťou tlačových údajov.

Vyčistili ste fixačnú jednotku?

Očistite fixačnú jednotku.