> Keď nemôžete správne tlačiť > Papier sa krčí alebo krúti > Papier sa krčí
54Y7-05E

Papier sa krčí

Možnou príčinou môže byť to, že papier nie je správne vložený alebo sa nepoužíva vhodný papier. Skontrolujte nasledujúce.

Vložili ste papier správne?

Ak papier nie je vložený pod značku pre maximálne množstvo papiera alebo je vložený šikmo, môže sa pokrčiť.

Používate papier, ktorý absorboval vlhkosť?

Vymeňte ho za vhodný papier.

Vyskytuje sa tento problém pri tlači na obyčajný alebo tenký papier?

Zmeňte nastavenie položky <Korekcia pokrčenia papiera>. Nastavenie na možnosť <Zap.> môže problém vyriešiť.
POZNÁMKA
Po nastavení možnosti <Zap.> tlač môže byť vyblednutá alebo sa môže znížiť rýchlosť tlače.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.