> Odstraňovanie zaseknutého papiera > O zasekávaní papiera > Zaseknutý papier v hlavnej jednotke
54Y7-03H

Zaseknutý papier v hlavnej jednotke

Odstráňte zaseknutý papier podľa postupu, ktorý zodpovedá miestu, na ktorom došlo k zaseknutiu papiera.
Výstupný zásobník Zachytenie papiera v zariadení alebo v zadnej časti
Vnútrajšok Zachytenie papiera v zariadení alebo v zadnej časti
Vodiaca lišta posuvu obojstrannej tlače Zachytenie papiera vo vodiacej lište posuvu obojstrannej tlače
Zadná strana Zachytenie papiera v zariadení alebo v zadnej časti

Zachytenie papiera v zariadení alebo v zadnej časti

Ak nemožno odstrániť zachytený papier ľahko, nepokúšajte sa ho odstraňovať nasilu, ale postupujte ďalším krokom.
1
Otvorte predný kryt.
2
Vyberte tonerovú kazetu.
3
Podržte zelenú úchytku na prednej strane a zdvihnite lištu posuvu.
Držte lištu posuvu, kým ju nevrátite na pôvodné miesto v kroku 5.
4
Jemne vytiahnite papier.
5
Jemne vráťte lištu posuvu na svoje miesto.
6
Podržte zelenú úchytku na zadnej strane a zdvihnite lištu posuvu.
Držte lištu posuvu, kým ju nevrátite na pôvodné miesto v kroku 8.
7
Jemne vytiahnite papier.
Ak chcete zabrániť opadaniu neprichyteného tonera, vytiahnite papier čo najviac rovno.
8
Jemne vráťte lištu posuvu na svoje miesto.
9
Otvorte zadný kryt.
10
Jemne vytiahnite papier.
Zistite, akým spôsobom môžete ľahšie vytiahnuť zaseknutý papier a skúste to najskôr tak.
Ak chcete zabrániť opadaniu neprichyteného tonera, vytiahnite papier čo najviac rovno.
11
Zatvorte zadný kryt.
12
Nainštalujte kazetu s tonerom.
Nezabudnite tlačiť kazetu, kým nezastane.
13
Zatvorte predný kryt.
POZNÁMKA
Ak sa správa stále zobrazuje
Papier môže byť zachytený v iných oblastiach. Skontroluje ostatné oblasti a odstráňte prípadný zachytený papier. Ak sa správa stále zobrazuje, skontrolujte, či je predný kryt správne zatvorený.

Zachytenie papiera vo vodiacej lište posuvu obojstrannej tlače

Ak sa zaseknutý papier nedá odstrániť ľahko, nevyťahujte ho nasilu, ale postupujte podľa pokynov na odstránenie zaseknutého papiera z iného miesta uvedeného v správe.
1
Ťahajte zásuvku na papier, kým nezastane. Potom zodvihnite prednú stranu a vyberte ju.
2
Stlačte zelenú úchytku a sklopte vodiacu lištu posuvu obojstrannej tlače.
3
Jemne vytiahnite papier.
4
Vráťte vodiacu lišta posuvu obojstrannej tlače na svoje miesto.
Lištu úplne zatvorte, kým nezacvakne.
5
Nastavte zásuvku na papier.
6
Keď sa na obrazovke zobrazí správa <Áno>, vyberte položku <Odstr. ste všetok zachytený papier?>.
POZNÁMKA
Ak sa správa stále zobrazuje
Papier môže byť zachytený v iných oblastiach. Skontroluje ostatné oblasti a odstráňte prípadný zachytený papier.