> Odstraňovanie zaseknutého papiera > O zasekávaní papiera > Zaseknutý papier v zdroji papiera
54Y7-03J

Zaseknutý papier v zdroji papiera

Odstráňte zaseknutý papier podľa postupu, ktorý zodpovedá miestu, na ktorom došlo k zaseknutiu papiera.
Viacúčelový zásobník Zaseknutý papier vo viacúčelovom zásobníku
Zásuvka na papier Zaseknutý papier v zásuvke na papier

Zaseknutý papier vo viacúčelovom zásobníku

Ak je v zásobníku vložený papier, najskôr ho vyberte. Ak sa zaseknutý papier nedá odstrániť ľahko, nevyťahujte ho nasilu, ale postupujte podľa pokynov na odstránenie zaseknutého papiera z iného miesta uvedeného v správe.
1
Jemne vytiahnite papier.
2
Vložte papier.
3
Keď sa na obrazovke zobrazí správa <Áno>, vyberte položku <Odstr. ste všetok zachytený papier?>.
POZNÁMKA
Ak sa správa stále zobrazuje
Papier môže byť zachytený v iných oblastiach. Skontroluje ostatné oblasti a odstráňte prípadný zachytený papier.

Zaseknutý papier v zásuvke na papier

Ak sa zaseknutý papier nedá odstrániť ľahko, nevyťahujte ho nasilu, ale postupujte podľa pokynov na odstránenie zaseknutého papiera z iného miesta uvedeného v správe.
1
Vytiahnite zásobník papiera, až kým sa nezastaví.
2
Jemne vytiahnite papier.
Ak je pripojený voliteľný podávač papiera, papier opatrne vytiahnite rovnakým spôsobom.
3
Nastavte zásuvku na papier.
4
Keď sa na obrazovke zobrazí správa <Áno>, vyberte položku <Odstr. ste všetok zachytený papier?>.
POZNÁMKA
Ak sa správa stále zobrazuje
Papier môže byť zachytený v iných oblastiach. Skontroluje ostatné oblasti a odstráňte prípadný zachytený papier.