> Problémy pretrvávajú > Keď sa problém nedá vyriešiť
54Y7-06W

Keď sa problém nedá vyriešiť

Obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti Canon.
DÔLEŽITÉ
Stroj nerozoberajte ani neopravujte sami.
Ak rozoberiete alebo opravíte stroj svojpomocne, nebude preň platiť záruka.

Pri kontaktovaní spoločnosti Canon

Keď nás kontaktujete, majte pripravené nasledujúce informácie:
Názov produktu (MF543x / MF542x)
Predajca, od ktorého ste kúpili stroj
Podrobné informácie o vašom probléme (napríklad, čo ste urobili a čo sa v dôsledku toho stalo)
Sériové číslo (nachádzajúca sa na zadnej strane zariadenia)
POZNÁMKA
Skontrolujte sériové číslo zariadenia na ovládacom paneli
Vyberte položky <Monitor stavu>  <Informácie o zariadení>  <Sériové číslo>.