> Problémy s bezdrôtovým pripojením LAN > Nie je možné prepínať medzi káblovou sieťou LAN a bezdrôtovou sieťou LAN
54Y7-042

Nie je možné prepínať medzi káblovou sieťou LAN a bezdrôtovou sieťou LAN

Ak chcete prepínať medzi káblovou sieťou LAN a bezdrôtovou sieťou LAN, musíte to robiť z ovládacieho panela zariadenia a prekonfigurovať nastavenia siete. Skontrolujte nasledujúce.

Vykonali ste operáciu prepínania z ovládacieho panela zariadenia?

Spôsob pripojenia nie je možné zmeniť bez vykonania operácie prepnutia.

Je zariadenie správne pripojené ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti LAN.

Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti LAN.
POZNÁMKA
Ak zmeníte nastavenie pripojenia na bezdrôtové pripojenie LAN z iného nastavenia (pripojenie USB alebo káblovej siete LAN), ovládače musíte z počítača odinštalovať a potom ich znova nainštalovať. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.