> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Výtlačky sú sivé
54Y7-0AH

Výtlačky sú sivé

Možnou príčinou môže byť problém s originálom alebo prevádzkovým prostredím. Skontrolujte nasledujúce.

Má originál farebné pozadie, obsahuje škvrny alebo kopírujete originál, ako sú noviny vytlačené na tenkom papieri, že je vidieť cez papier text alebo obrázky na druhej strane?

Skontrolujte originál a potom upravte hustotu, aby ste opravili nastavenia.

Zmení sa biele pozadie na tmavé?

Zmeňte nastavenie <Sýtosť pozadia>. Problém môže vyriešiť zmena nastavenia <Upraviť (manuálne)>.
POZNÁMKA
V závislosti od originálnej farby môžu byť okrem pozadia ovplyvnené aj iné časti.

Je zariadenie nainštalované vo vhodnom prostredí?

Nainštalujte zariadenie na vhodnom mieste.
Uložte kazetu s tonerom na vhodné miesto na dve až tri hodiny a potom skúste znova tlačiť. Problém sa tým môže vyriešiť. Ak problém pretrváva, vymeňte kazetu s tonerom.