> Keď nemôžete správne tlačiť > Papier sa krčí alebo krúti > Papier sa krúti
54Y7-0AW

Papier sa krúti

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier. Zadajte tiež správne nastavenie formátu a typu papiera.
Zmeňte nastavenie položky <Korekcia zvlnenia papiera>. Nastavenie na možnosť <Zap.> môže problém vyriešiť.
POZNÁMKA
Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.
Znova vložte papier tak, aby ste vymenili stranu určenú na tlač (predná strana/zadná strana).
DÔLEŽITÉ
V zriedkavých prípadoch sa príznak môže zhoršiť v závislosti od papiera. Ak k tomu skutočne dôjde, zrušte zmenu strany, na ktorú chcete tlačiť.

Používate papier, ktorý absorboval vlhkosť?

Vymeňte ho za vhodný papier.
Zmeňte nastavenie položky <Typ papiera> na nastavenie pre tenší papier. Ak je aktuálne nastavenie napríklad <Bežný 1>, zmeňte ho na <Tenký 1>.
Zmeňte nastavenie položky <Korekcia zvlnenia papiera>. Nastavenie na možnosť <Zap.> môže problém vyriešiť.
POZNÁMKA
Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.