> Ostatné problémy > Pri spustení zariadenia alebo počas tlače znie zvláštny hluk
54Y7-0E2

Pri spustení zariadenia alebo počas tlače znie zvláštny hluk

Možnou príčinou môže byť to, že vo vnútri zariadenia sú cudzie predmety alebo sa nepoužíva vhodný papier. Skontrolujte nasledujúce.
POZNÁMKA
Hoci pred, počas alebo po tlači môže (za)znieť hlasný alebo náhly hluk, nejde o problém ani o poruchu zariadenia.

Sú vo vnútri zariadenia kúsky papiera alebo plastového vrecka alebo iné cudzie predmety?

Skontrolujte, či vo vnútri zariadenia nie sú kúsky papiera alebo plastového vrecka alebo iné cudzie predmety.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.

Vložili ste papier správne?

Skontrolujte, či je papier správne vložený.

Sú tonerové kazety nainštalované správne?

Tonerové kazety nainštalujte znova.

Používate originálne tonerové kazety Canon?

Ako náhradné kazety s tonerom by ste mali používať len originálne kazety s tonerom od spoločnosti Canon.