> Problémy s bezdrôtovým pripojením LAN > Nemáte istotu, či použiť SSID alebo sieťový kľúč bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu
54Y7-08J

Nemáte istotu, či použiť SSID alebo sieťový kľúč bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu

Skontrolujte SSID alebo sieťový kľúč, a to nasledovne.
Skontrolujte, či SSID nájdete na bezdrôtovom smerovači, prístupovom bode zariadenia alebo na ich obale.
Skontrolujte SSID smerovača alebo sieťový kľúč bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu pomocou programu Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Asistent pri nastavení bezdrôtovej siete pre tlačiarne Canon MF/LBP).