> Keď nemôžete správne tlačiť > Papier sa krčí alebo krúti > Papier sa krčí
54Y7-0A0

Papier sa krčí

Možnou príčinou môže byť to, že papier nie je správne vložený alebo sa nepoužíva vhodný papier. Skontrolujte nasledujúce.

Vložili ste papier správne?

Ak papier nie je vložený pod značku pre maximálne množstvo papiera alebo je vložený šikmo, môže sa pokrčiť.

Používate papier, ktorý absorboval vlhkosť?

Vymeňte ho za vhodný papier.

Vyskytuje sa tento problém pri tlači na obálky alebo tenký papier?

Zmeňte nastavenie položky <Korekcia pokrčenia papiera>. Možnosť <Režim 1> je účinná pri tlači na obálky. Možnosť <Režim 2> poskytuje väčšie zlepšenie a je účinná pri tlači na obálky a tenký papier. Najprv vyskúšajte možnosť <Režim 1>.
POZNÁMKA
Keď je špecifikovaná možnosť <Režim 1> alebo <Režim 2>, vytlačené obrázky môžu byť rozmazané.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.