> Odstraňovanie zaseknutého papiera > O zasekávaní papiera > Zaseknutý papier v hlavnej jednotke
54Y7-07E

Zaseknutý papier v hlavnej jednotke

Zachytený papier odstráňte podľa nasledujúceho postupu.
Ak nemožno odstrániť zachytený papier ľahko, nepokúšajte sa ho odstraňovať nasilu, ale postupujte ďalším krokom.
1
Jemne vytiahnite papier.
2
Otvorte zadný kryt.
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
3
Jemne vytiahnite papier.
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
4
Zatvorte zadný kryt.