> Odstraňovanie zaseknutého papiera > Ak opakovane dochádza k zachytávaniu papiera
54Y7-07H

Ak opakovane dochádza k zachytávaniu papiera

Možnou príčinou môže byť, že vo vnútri zariadenia sú útržky papiera alebo cudzie predmety alebo že papier nie je správne vložený. Skontrolujte nasledujúce.

Sú vo vnútri zariadenia kúsky papiera alebo cudzie predmety?

Skontrolujte, či vo vnútri zariadenia nie sú kúsky papiera alebo cudzie predmety.

Vložili ste papier správne?

Poriadne prelistujte balík papiera, aby sa papier nezlepil.
Skontrolujte, či je papier správne vložený.
Skontrolujte, či je počet hárkov vloženého papiera správny a či sa používa správny papier.

Dochádza k zaseknutiu papiera počas tlače na zadnú stranu papiera, ktorý už je vytlačený (manuálna obojstranná tlač)?

Na tlačenom papieri vyrovnajte všetky zvlnenia.
Označte začiarkávacie políčko [Print on the Other Side] na karte [Paper Source] ovládača tlačiarne. Položka [Print on the Other Side] sa nemusí zobraziť v závislosti od nastavení ovládača tlačiarne. Informácie o spôsobe zobrazenia nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.
DÔLEŽITÉ
Na tlač na zadnú stranu tlačeného papiera môžete použiť iba papier tlačený na tomto zariadení. Nepoužívajte papier tlačený tlačiarňou / multifunkčným zariadením iným ako je toto zariadenie.