> Problémy pretrvávajú > Keď sa problém nedá vyriešiť
54Y7-0E7

Keď sa problém nedá vyriešiť

Kontaktujte svojho predajcu alebo servisného zástupcu.
DÔLEŽITÉ
Stroj nerozoberajte ani neopravujte sami.
Ak rozoberiete alebo opravíte stroj svojpomocne, nebude preň platiť záruka.

Pri kontaktovaní spoločnosti Canon

Keď nás kontaktujete, majte pripravené nasledujúce informácie:
Názov produktu (MF657Cdw / MF655Cdw / MF651Cw)
Predajca, od ktorého ste kúpili zariadenie
Podrobné informácie o vašom probléme (napríklad, čo ste urobili a čo sa v dôsledku toho stalo)
Sériové číslo (nachádzajúca sa na zadnej strane zariadenia)
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
POZNÁMKA
Skontrolujte sériové číslo zariadenia na ovládacom paneli
Vyberte položky <Monitor stavu>  <Informácie o zariadení>  <Sériové číslo>.